Κέρκυρα
49100 GR

Λίγα
λόγια
για εμάς

H  εταιρεία Παλιούρας Kατασκευαστική  δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

  • Αποκατάσταση ενίσχυση και προστασία υφιστάμενων κατασκευών
  • Αδιατάρακτη κοπή & διάτρηση μπετόν, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις και αποσυναρμολόγηση κτιρίων
  • Γεωτεχνικά και χωματουργικά έργα
  • Κατασκευές, επισκευές και ανακαινίσεις κτιρίων
Δείτε Περισσότερα
Ενισχύσεις
Επισκευές
Κατασκευές

Ο ιδιόκτητος εξοπλισμός, το εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό μας παρέχει την δυνατότητα να εκτελούμε τα έργα που αναλαμβάνουμε με Ταχύτητα και Ποιότητα.

Εξοπλισμός

Υπηρεσία

Ενισχύσεις Κτιρίων

Η εταιρεία δραστηροποιείτε στον χώρο των ενισχύσεων υφιστάμενων κτιρίων από το 1990.

Υπηρεσία

Αδιατάρακτη Κοπή

Από το 1999 δραστηριοποιούμαστε στην αδιατάρακτη κοπή, διάτρηση και καθαίρεση στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Υπηρεσία

Γεωτεχνικά-Χωματουργικά Έργα & Εργασίες Γερανών στην Κέρκυρα

Εξειδικευμένες γεωτεχνικές/χωματουργικές εργασίες με σύγχρονο εξοπλισμό και εμπειρία, για κάθε είδους κατασκευαστικό/επισκευαστικό έργο.

Υπηρεσία

Κατασκευές Κτιρίων

Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα είναι σύντομα διαθέσιμη