Κέρκυρα
49100 GR

Λίγα
λόγια
για εμάς

H  εταιρεία Παλιούρας Kατασκευαστική  δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

  • Αποκατάσταση ενίσχυση και προστασία υφιστάμενων κατασκευών
  • Αδιατάρακτη κοπή & διάτρηση μπετόν, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις και αποσυναρμολόγηση κτιρίων
  • Γεωτεχνικά και χωματουργικά έργα
  • Κατασκευές, επισκευές και ανακαινίσεις κτιρίων

Ο ιδιόκτητος εξοπλισμός μηχανημάτων, το εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό μας παρέχει την δυνατότητα να εκτελούμε τα έργα που αναλαμβάνουμε με ταχύτητα και ποιότητα.

Δείτε Περισσότερα
Ενισχύσεις
Επισκευές
Κατασκευές