Κέρκυρα
49100 GR
Υπηρεσίες

Ενισχύσεις Κτιρίων

Η εταιρεία δραστηροποιείτε στον χώρο των ενισχύσεων υφιστάμενων κτιρίων από το 1990.

 • ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • GUNITE ΣΕ ΚΟΛΩΝΕΣ
 • GUNITE
 • GUNITE
 • ΣΙΔΕΡΟΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ GUNITEGUNITE
 • ΑΝΘΡΑΚΟΛΑΜΕΣ
 • ΑΝΘΡΑΚΟΥΦΑΣΜΑΤΑ
 • ΕΝΕΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ

Έχουμε πραγματοποιήσει πολυάριθμες επεμβάσεις ενίσχυσης σε κτίρια που υπέστησαν βλάβες από σεισμό, πυρκαγιά αλλά και σε κτίρια που απαιτήθηκε η αναστύλωση και ενίσχυση προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν όπως διατηρητέα παλιά πέτρινα αλλά και με φέροντα οργανισμό από μπετόν.

Στις επεμβάσεις που κάνουμε χρησιμοποιούμε μεθόδους όπως:

Η εμπειρία, η τεχνογνωσία, καθώς και ο εξοπλισμός μας επιτρέπουν την ποιοτική επισκευή των έργων.

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί ενισχύσεις κτιρίων στην Κέρκυρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και υπευθυνότητα.

Σχετικά μηχανήματα

Αεροσυμπιεστής Atlas copco xas 186 παροχής 10m3 /λεπτό αέρα με πίεση 8bar.

Αεροσυμπιεστής Airman PAS 375. Παροχής 10m3 /λεπτό αέρα με πίεση 7bar

Μηχανές εκτοξευόμενου Σκυροδεμάτος Ξηράς Ανάμιξης (Gunite)

 • Meyco Piccola
 • Filamos

Μηχανές Eκτοξευόμενου Σκυροδεμάτος Υγράς Ανάμιξης (Shotcrete)

 • B100 Bunker
 • ASE – 6012

Μίκτης Ξηράς Aνάμιξης gunite 5m3/h

Υδροβολή 500Bar

Αμμοβολή 200 L

Μηχανές έγχυσης ρητινών

2 συγκροτήματα τσιμεντενέσεων

 • HANY
 • ASE L 1,6