Κέρκυρα
49100 GR
Υπηρεσίες

Ενέματα, τσιμεντενέσεις, ρητινενέσεις

Εφαρμογή τσιμεντενέσεων

Εγγυημένες επισκευές με την εφαρμογή τσιμεντενέσεων από έμπειρο συνεργείο.

  • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ HANY
  • ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ
  • ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ