Κέρκυρα
49100 GR
Υπηρεσίες

GUNITE

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

Με εξειδίκευση, εμπειρία και σύγχρονο εξοπλισμό αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση Gunite για κάθε είδους εργασία.

  • GUNITE
  • GUNITE
  • GUNITE ΣΕ ΚΟΛΩΝΕΣ
  • ΣΙΔΕΡΟΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ GUNITEGUNITE
  • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ GUNITE
  • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΜΕ GUNITE
  • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ GUNITE
  • ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ GUNITE ΣΕ 3D ΠΑΝΕΛ