Κέρκυρα
49100 GR
Υπηρεσίες

Γεωτεχνικά-Χωματουργικά Έργα & Εργασίες Γερανών στην Κέρκυρα

Εξειδικευμένες γεωτεχνικές/χωματουργικές εργασίες με σύγχρονο εξοπλισμό και εμπειρία, για κάθε είδους κατασκευαστικό/επισκευαστικό έργο.

 • ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΠΛΕΓΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ
 • ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ
 • ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ
 • ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ
 • Γεωτρύπανο πασσάλων Tescar GF3 Plus
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΟΜΜΕΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 • Γεωτρύπανο αγκυρίων
 • ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
 • ΕΝΕΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ
 • ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΟΙ
 • ΑΓΚΥΡΙΑ
 • ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
 • ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
 • ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
 • ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΓΕΡΑΝΟΣ MERLO ROTO 4021
 • ΓΕΡΑΝΟΣ
 • ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΠΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΟΜΜΕΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 • dav

Από το 2002 δραστηριοποιούμαστε στα γεωτεχνικά έργα. Διαθέτουμε γνώση και εμπειρία καθώς επίσης και εξοπλισμό για εκτέλεση έργων όπως:

Αναλαμβάνουμε χωματουργικά έργα, μεταφορές υλικών και εργασίες γερανών.

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί Γεωτεχνικά- Χωματουργικά Έργα & Εργασίες Γερανών στην Κέρκυρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα με σύγχρονο εξοπλισμό και εμπειρία.

Σχετικά μηχανήματα

Γεωτρύπανο πασσάλων Tescar GF3 Plus

Γεωτρύπανο αγκυρίων Hydrahammer

Γεωτρύπανο μικροπασσάλων Hydrahammer

Ελαφρό γεωτρύπανο αγκυρίων για προσάρτηση σε τηλεσκοπικό γερανό για εργασίες έως 25 μέτρων ύψους

Αεροσυμπιεστής αέρος Atlas Copco XAMS 286, 12bar πίεσης, 18m3/λεπτό

Αεροσυμπιεστής αέρος Atlas Copco XAS 186, 8bar πίεσης, 10m3/λεπτό

Συγκρότημα τσιμεντενέσεων Hany

Συγκρότημα τσιμεντενέσεων Ase 1L6

Συγκρότημα Υγρού Τύπου Gunite B-100 bunker

Συγκρότημα Ξηρού Τύπου Gunite Meyco

Τηλεσκοπικός γερανός Merlo roto 40 25 MCSS

Τηλεσκοπικός γερανός Merlo roto 40 21 EVS

Φορτωτάκι Takeuchi TL230

Φορτωτάκι Katerpillar 226

Τσαπάκι Takeuchi ΤΒ260

Τσαπάκι  Hitachi EX55UR

Τσάπα 912 Liebherr

2 JCB 3CX

Tετραξονικό φορτηγό Mercedes

Τριαξονικό MAN

Φορτηγό μεταφοράς μηχανημάτων μονό Mercedes 1528

Φορτηγό με γερανό μονό Mercedes 817