Κέρκυρα
49100 GR

Εργασίες & Υπηρεσίες

Υπηρεσία

Ενισχύσεις Κτιρίων

Η εταιρεία δραστηροποιείτε στον χώρο των ενισχύσεων υφιστάμενων κτιρίων από το 1990.

Υπηρεσία

Αδιατάρακτη Κοπή

Από το 1999 δραστηριοποιούμαστε στην αδιατάρακτη κοπή, διάτρηση και καθαίρεση στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Υπηρεσία

Γεωτεχνικά-Χωματουργικά Έργα & Εργασίες Γερανών στην Κέρκυρα

Εξειδικευμένες γεωτεχνικές/χωματουργικές εργασίες με σύγχρονο εξοπλισμό και εμπειρία, για κάθε είδους κατασκευαστικό/επισκευαστικό έργο.

Υπηρεσία

Κατασκευές Κτιρίων

Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα είναι σύντομα διαθέσιμη